Tréninky

Tréninkové jednotky v Bakově nad Jizerou jsou rozděleny na dvě dvouhodinové týdně. V úterý se cvičí od 17.00 - 19.00 hod a v neděli od 16.00 - 18.00 hod.

Výuka začíná rozcvičkou a pokračuje cvičením technik, postojů, krytů, úderů a kopů. Poté následuje nácvik kumite a otužování těla přímými údery. Tréninková jednotka končí nácvikem sebeobranných prvků použitelných na "ulici", posilovacími cviky a meditací. V průběhu celého tréninku se cvičenci seznamují s povely a názvy cviků jenž jsou výhradně v japonštině, s historií bojových umění, a získávají obecné znalosti o jejich jednotlivých stylech.

Intenzita a náročnost tréninkových jednotek se postupně zvyšuje až na hranici únosnosti (trenér rozlišuje cvičence podle věku, fyzické i psychické kondice a proto je zatížení jednotlivých žáků různé). Cvičenci jsou při tréninku vystavováni různým uměle vyvolaným stresovým situacím, proto je důležité (hlavně pro rodiče žáků) si uvědomit, že různé tzv. tresty za neposlušnost a špatně vykonaný cvik jsou součástí komplexní metody výcviku bojových umění.

...tatínek ztratil nervy a přišel radit...